Cóipcheart © ESB

Tá gach ceart ar cosaint ach níl teoranta d’ábhar an láithreáin, téacs, íomhánna, grafaicí, físeáin, teachtaireachtaí, cóid, teidil bogearraí, leagan amach agus comhéadain úsáideora atá sonrach don láithreán.

Ó tharla cóipcheart ar ábhar an láithreáin d’fhéadfadh aon úsáid neamhúdaraithe ar ábhar an láithreáin gréasáin dlíthe cóipchirt, trádmhairc nó eile a shárú.

Níl cead ábhar ar an láithreán gréasáin seo a chóipeáil, a leasú, a atáirgeadh, a athfhoilsiú, a uaslódáil, a phostáil, a tharchur, a thaispeáint go poiblí, a thaibhiú ná a dháileadh ná a úsáid chun críocha poiblí ná tráchtála ach amháin de réir mar a fhoráiltear ar an láithreán seo nó arna údarú i scríbhinn ag BSL agus ar an gcoinníoll, agus sin amháin, go gcoinnítear an t-ábhar slán agus sa bhformáid chéanna is mar atá ar an láithreán seo (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, gach cóipcheart, trádmharc agus fógraí dílsithe eile agus gach fógra).

Arna fhoilsiú Nollaig 2015